Na novo položena travna ruša ima pomembne zahteve za vodo. Pravilna oskrba z vodo takoj po polaganju, bo zagotovila pravšnji razvoj travne ruše in bo direktno vplivala na to, kako bo trata uspevala v prihodnjih letih.

KDAJ ZALIVATI NOVO POLOŽENO TRAVNO RUŠO
Z zalivanjem je najbolje začeti takoj po polaganju travne ruše na podlago. Uporabite (nanesite) vsaj 2-3 cm vode, tako da je površina pod travno rušo zelo mokra. Idealno je, da je zemeljska površina pod travno rušo mokra do globine 7-10 cm.

Nasvet za zalivanje št. 1: 
Dvignite kotiček travne ruše in zarinite izvijač ali kakršenkoli oster predmet v zemljo. Predmet bi moral prodirati gladko in lahko skozi rastišče. Ko ga izvlečete, bi moral biti vlažen v višini 7 – 10 cm, oziroma če to ni, je potrebno dodatno zalivanje.

Nasvet za zalivanje št. 2: 
Prepričajte se, da voda prodira do prav vseh področij vaše nove travne ruše, ne glede na to kakšen namakalni sistem uporabljate. Razpršilci namakalnih sistemov pogosto zgrešijo kote in robove travne ruše, zato so le-ti zelo ranljivi oziroma propadajo hitreje kot osrednji del trate. Prav tako, so k izsušitvi bolj nagnjene travne površine poleg stavb in sicer zaradi izžarevanja vročine iz le-teh, zato jih moramo dodatno namakati.

Nasvet za zalivanje št. 3: 
Na določenih podlagah in nagnjenih zemljiščih se lahko pojavi odtekanje vode, še preden dosežemo pravo mero vlažnosti. Da bi zadržali vodo in zagotovili primerno vpijanje v podlago, izklopite vodo še preden začne le-ta odtekati ter počakajte od 30 minut do ene ure in šele takrat nadaljujte namakanje istega dela. Ponavljajte postopek nadaljevanja in ustavljanja dotoka vode, dokler ne dosežete prave vlage tega dela zemljišča.
Naslednja dva tedna ohranjajte vlažnost rastišča z vsakodnevnim zalivanjem ali z zalivanjem večkrat na dan. Ob vročih, suhih ali vetrovnih razdobjih bo potrebno večkratno in bolj obilno zalivanje.

Nasvet za zalivanje št. 4: 
Ko travna ruša začne poganjati nove korenine v zemljišče, bo oteženo, nemogoče ali/in škodljivo dviganje kota trate, da bi se preverilo količino potrebnega namakanja (nasvet št. 1). Kljub temu je preverjanje možno in sicer tako, da zarinete ostro orodje direktno skozi travno rušo v zemljišče (brez dvigovanja kota).

Nasvet za zalivanje št. 5:
Zalivanje opravite, če je le možno, v zgodnjih jutranjih urah, tako boste ujeli naravno, jutranjo, začetno fazo rasti trave, istočasno pa je prav v tem času običajno šibkejši veter in znatno manjša možnost izgube vode zaradi nižje temperature, s tem pa se zmanjša tudi možnost izparevanja.

Nasvet za zalivanje št. 6:
Če se temperatura ozračja dvigne do 34 C ali več kot polovico dneva močno piha veter, lahko zmanjšujete temperaturo travne ruše z rahlim škropljenjem (brizganjem) vode po njeni površini. Takšno rahlo brizganje ne nadomešča temeljitega, daljšega zalivanja, ki ga je prav tako nujno potrebno izvajati v času spremenljivih vremenskih razmer.

Nasvet za zalivanje št. 7:
Boljše je bolj poredko in globoko zalivanje, kot pogosto in plitvo, saj travne korenine rastejo samo do tiste globine, kjer se nahaja najbližja zaloga vode. Globoko ukoreninjena trava mora imeti čim večjo “vodno rezervo” rastišča iz katerega črpa hrano. Le na ta način, bo trava preživela sušo in vroče vreme, ki nenehno izsušujeta zgornji del rastišča. Bolje je premalo zalivanja kot preveč!

 

KAKO ZALIVATI NOVO TRAVNO RUŠO – TEHNIKA ZALIVANJA

Pravilna tehnika zalivanja je pravzaprav skoraj najtežje vprašanje glede zalivanja, sicer pa je enako pomembna kot vprašanje kdaj in koliko je potrebno zalivati. Tukaj podajamo nekaj ključnih faktorjev za pravilno tehniko zalivanja:
Izogibajte se ročnem brizganju, saj ne zagotavlja potrebne enakomernosti, ker večina ljudi nima dovolj potrpljenja, časa ali “očesa”, da bi objektivno ovrednotila ali je voda bila primerno in v zadostni količini nanesena na čisto vseh delih trate. Edino odstopanje od tega pravila je pri brizganju trate zaradi ohladitve le-te oziroma za zagotovitev dodatne vode na tistih delih trate, ki so blizu stavb ali ostalih področjih, ki so izpostavljeni večjem izsuševanju in pri zalivanju robov (ki so težje dostopni).

NAMAKALNI SISTEM IN PRENOSNI ŠKROPILCI
Sistemi škropilcev vgrajenih v zemljišče, da bi bili efektivni in zadostni, zahtevajo profesionalno planiranje in inštalacijo, rutinsko spreminjanje nastavitev in nenehno ročno prilagajanje (da ni zalivanja preveč). Največja napaka pri večini tovrstnih sistemov je v našem napačnem razmišljanju “montiraj in pozabi”, ki ne upošteva dnevnih in sezonskih sprememb potrebe po vodi, ki jo trata potrebuje za čim boljšo rast ali celo dovoljuje, da namakalni sistem deluje med ali po deževnem nalivu. Naslednji, pogost problem se pojavlja, če škropilci niso prav razporejeni in zato, namesto trate, namakajo hodne poti, ceste ali dele stavb. Drugi pripomoček za zalivanje so prenosni škropilci (priporočamo pahljačaste), ki jih prestavljamo po potrebi. Pri teh je treba paziti na vročo vodo, ki je že v ceveh (to moramo preden jih prižgemo, spustiti na neko drugo površino, saj bomo drugače trato “skurili”)
Seveda je med sezono rasti/zalivanja trate potrebno večkratno preverjanje, če so škropilci morda zamašeni, spuščajo, brez filtra, ali nepravilno nameščeni. Takšno rutinsko vzdrževanje je izredno pomembno, ne glede na izbiro izvedbe namakalnega sistema.
Izberite škropilce in sisteme, ki vam bodo zagotovili enakomerno pokritost namakanja po celem področju. Cenovno ugodnejši škropilci in sistemi za vgradnjo v zemljišče lahko zagotovijo enakomerno pokritost, vendar imajo lahko tudi velika odstopanja in neenakomeren vzorec prekrivanja. Preverjanje enakomernosti dovajanja vode lahko dosežemo z zelo enostavno metodo pri kateri bomo uporabili 4 do 6 konzerv z ravnim dnom in pokončnimi stranicami (ribja konzerva, hrana za mačke,…), metrom in uro.

Sledite naslednjim navodilom:
Korak 1: Postavite konzerve na različne oddaljenosti od škropilca, vendar le v območju za katerega menite, da ga le-ta dosega;
Korak 2: Poženite škropilec za točno določen čas (na primer za pol ure) ALI dokler se ne napolni prva, nastavljena konzerva do določenega nivoja (na primer za 1,5 cm);
Korak 3:  Izmerite količino vode v vsaki konzervi posebej in istočasno primerjajte enakomernost v vseh konzervah. Lahko pričakujemo nekaj odstopanj. Odstopanja med katerokoli konzervo za 10% ali več procentov nam govori, da je treba zamenjati ali morda prerazporediti škropilce na drugo mesto.
Takšno merjenje bi se moralo izvesti na celotnem območju travne ruše, ki ima postavljen vgrajen namakalni sistem, če želimo zagotoviti maksimalno pokritost in razporejenost pršenja vode.

Namakanju težavnih področij kot so pobočja ali področja pod drevesi, je potrebno nameniti nekaj dodatne pozornosti, da bi zagotovili največji možen učinek in prekrasno trato.

Za namakanje pobočij ali strmin glejte Nasvet za zalivanje št. 3.
Za področja pod ali v bližini dreves morate najprej vedeti koliko vode potrebuje samo drevo in koliko trava. Kljub dejstvu, da se drevesne korenine nahajajo globoko pod zemljo, le-te pridobivajo večji del vlage in hrane prav iz zgornjih delov zemljišča…iz istega dela kot jo črpa tudi trava. Drevesa in trava se bodo tako bojevala za vodo. Zadostno namakanje trave lahko nekaterih drevesom povzroči dotok prevelike količine vode, drugim pa spet premalo. Najpogostejša in najenostavnejša rešitev tovrstnih težav je, da v neposredni bližini drevesa ne polagamo trave, ampak raje to področje pokrijemo s trajnicami, rožami ali okrasnim lubjem.